Inspiration til dig, der gerne vil gøre det lidt mere naturligt. Følg os på vores rejse væk fra den traditionelle parcelhushave, og hen mod en have der emmer af liv. Skridt for skridt fylder vi vores udearealer med blomster og bier, frugt og grøntsager, leg og hygge. Og vi gør det ud fra nogle værdier, der giver mening for os.


F a m i l i e t i d

Haven, og den tid vi bruger derude, skal være drevet af lyst fremfor pligt – og skal give os fælles oplevelser som familie.

B i e r   &   b l o m s t e r 

Vilde blomster – altså dem man finder derude i den ægte natur – kommer til at spille en central rolle i vores haveprojekt.

K ø k k e n h a v e n

Vi vil forsøge at supplere vores indkøb så meget som muligt med ting, vi selv dyrker.